Říjen 2008

drtj

19. října 2008 v 11:59
  • Která odvětví botaniky studují stavbu rostlinného těla?
  • Srovnejte živé organismy a neživé systémy z hlediska růstu, časové i prostorové ohraničenosti a pohyblivosti.
  • Jsou čerstvě uříznuté tulipány umístěné do nádoby s vodou živé? Které znaky živých organismů u nich lze zjistit?
  • Charakterizujte autotrofní a heterotrofní způsob výživy.
  • Ve kterých buněčných strukturách dochází: a) k uvolňování energie, b) k uchovávání genetické informace, c) k uskladňování zásobních látek, d) k syntéze bílkovin?
  • Proč je nutno pěstovat panašované formy pokojových květin v dobrých světelných podmínkách?
  • Jak vysvětlíte, že listy červené řepy obsahují chlorofyl?
  • Co je přičinou červenání šípků a rajčat při dozrávání?
  • Vysvětlete příčinu podzimního zbarvování listů.